diumenge, 19 de setembre de 2010

ARA TOCA A PEU, ARA SOBRE RODES...


Al darrer ple ens assabentàvem que, a més a més de l’oficina del català i les Mainaderes de l’escola bressol, un altre servei quedava eliminat: el transport escolar. Els motius que es donen són els mateixos que per a la resta de serveis suprimits: s’han de retallar costos en temps de crisi. Els grups de l’oposició reclamen la continuïtat d’aquest servei pressupostat i, segons ells, consolidat, necessari, doncs els instituts es troben a les afores del municipi, i que pot servir per a potenciar l’ús del transport públic i sensibilitzar als joves en temes de sostenibilitat i medi ambient.

En resposta, els governants asseguren no eliminar el servei sinó integrar-lo dins el transport urbà: els alumnes podran agafar el transport públic el qual els deixarà a la parada més propera al institut. En el cas del IES Sant Feliu els alumnes baixaran front els Mossos d’Esquadra. En canvi, els alumnes del IES Sant Elm baixaran a la parada del restaurant l’Amura, allà els esperarà un monitor que els acompanyarà per la pujada de Sant Elm fins a la porta del institut. Tot i així, aquestes mesures no els fan el pes als grups de l’oposició, doncs el que demanen que si s’integra el circuit escolar dins l’urbà, l’autobús hauria de deixar als alumnes a la porta de l’escola. La ex-regidora d’educació fins i tot afegeix que els alumnes que arribin al institut acompanyats d’un monitor serien la riallota dels seus companys.

El govern es negà a mantenir el transport escolar i acaba per a traslladar aquesta responsabilitat als grups de l’oposició recomanant-los que proposin al Consell Comarcal que es faci càrrec d’aquest servei. A més afegeixen que si els alumnes pugen a peu no els passarà res, no és cap horror, doncs ells quan estudiaven ja ho feien. I finalment la resolució de la moció acaba amb un atac personal i fóra de lloc per part de l’Alcalde i l’actual regidor d’urbanisme, contra el portaveu d’ICV. Realment és vergonyós que aquells que ens representen acabin discutint qüestions importants, com és l’eliminació d’un servei, amb faltes de respecte i sortides de to que fan pensar en les picabaralles de pati d’escola, i que fan caure per terra la imatge del Govern Ganxó que, de moment, només ens dóna inseguretats als ciutadans i desprestigi als polítics municipals.

Com és que si hi ha la possibilitat de que el Consell Comarcal es faci càrrec del transport escolar l’Ajuntament no ho aprofiti? Com és que no s’ha mogut i ha preferit passar la tasca als grups de l’oposició? Que no va haver-hi una moció de censura fa uns mesos? Qui mana ara? Ens hem perdut...

El transport escolar és un servei necessari al nostre municipi, doncs els nostres Instituts es troben a les afores de la ciutat i són molts els pares que per diferents qüestions (laborals, manca de transport, ...) no poden acompanyar als seus fills fins els recintes escolars. És cert, tal i com deia el senyor Alcalde, que molts quan estudiaven ja hi anaven caminat. Però sense ànims d’ofendre senyor Motas ...quan temps fa d’això? Els temps canvien, les ciutats canvien, la societat canvia, i molt! A més a més, li recordem que ara els alumnes comencen l’institut amb 11 anys, no amb 14, són nens encara!

És del tot cert que en els darrers cursos el servei de transport escolar no era rentable, doncs som molts els que veiem cada matí passejar el bus amb un màxim de 5 alumnes i, molts dies, completament buit. Per tant, és comprensible que l’ajuntament es plantegi l’optimització del servei (que no és el mateix que eliminació), per exemple, incorporant el circuit escolar dins l’urbà. I si per motius d’horaris, parades, ..., el bus no pot arribar fins la porta del institut, que el monitor acompanyi als alumnes fins al recinte escolar assegurant la seva assistència és totalment lícit i segur. Clar que, no sabem si l’Ajuntament ha revisat lleis, doncs és legal que un menor viatgi sol dins el transport públic? Per què qui es fa responsable del menor dins el vehicle? Els alumnes no haurien d’anar acompanyats pel monitor també dins l’autobús?

Recalcar, en especial a la ex-regidora d’educació, que el servei d’acompanyament per part d’un monitor als alumnes fins al recinte escolar o fins a les parades d’autobús és tan lícit i segur com el bus que els aparca front la porta. Des de l’espiell Ganxó podem assegurar-li que cap d’aquests alumnes esdevindria la riallota de ningú, doncs li recordem que el monitor és en gran part educador i responsable dels menors al seu càrrec, als que ha de protegir no només contra factors físics. El seu comentari ofensiu pot semblar que infravalora i desprestigia, a aquells que es dediquen al món del lleure. L’acompanyament d’alumnes és un servei que pot esdevenir CONSOLIDAT , tant com el bus escolar, i així ho pot comprovar parlant amb poblacions veïnes que tiren d’ell sense cap tipus de problema.

Ens sembla correcte l’optimització del servei per tal d’evitar la seva supressió, sempre i quan s’estudiïn bé les mesures: lleis del menor dins transport públic, preus, acompanyament, marquesines... Tot i així, aquestes mesures no s’haurien d’utilitzar si es potenciés amb diferents campanyes el transport escolar i possibles avantatges, no només pel que fa a medi ambient sinó a temps i economia del jovent: han pensat amb el carnet escolar, els bono-bus,...? Poder podrien demanar consell a poblacions veïnes, com Santa Cristina d’Aro, Calonge-Sant Antoni de Calonge, etc, les quals de ben segur els seus ajuntaments pateixen els mateixos problemes econòmics que els nostres, però tot i així aconsegueixen que el transport escolar sigui gratuït pels seus alumnes, fet que dóna una eficiència del 100 per 100.

De totes maneres, el Govern anunciava fa un parell de setmanes que, finalment es fan enrere i decideixen mantenir el transport escolar tal i com existia. Clar que, només durant un mes, temps en que s’avaluarà l’ús que els alumnes facin del servei. Amb les dades aconseguides els governants acabaran de prendre una decisió i ens trauran de dubtes, doncs de moment seguim jugant al “ara si, ara no, ni blanc ni negre, ni mongeta ni cigró”.


ESPIELL GANXÓ
(espiellganxo@gmail.com)

dijous, 2 de setembre de 2010

SALVEM LES MAINADERES !

El "Servei de Mainaderes" de Sant Feliu de Guíxols és un servei públic, educatiu i flexible que acull als infants en grups de quatre en el domicili familiar d'una mainadera professional de l'educació infantil. Actualment el servei comptava amb 7 mainaderes. El servei es posà en marxa principalment per solucionar la manca de places a l’escola bressol i per a poder atendre els infants dins la franja d’edat dels 5 als 18 mesos, els quals no tenien cabuda dins l’escola bressol, doncs per manca d’espai no hi ha “P 0”. Les “Mainaderes” funciona diàriament tot l'any ,inclosos festius i períodes de vacances, oferint horaris més amplis que els que dóna l’escola bressol municipal Oreneta facilitant així la conciliació de la vida laboral i familiar dels usuaris.

A mitjans del mes d’agost ens arribava, a través de diaris digitals locals la noticia sobre la intenció de l’actual govern de suprimir el servei de mainaderes. L’Ajuntament assegura no poder assumir el cost total del servei després de la retallada de la subvenció per part del Ministeri de Sanitat i Política Social. Són molts grups que, després de conèixer la notícia, començaren a moure’s i fer soroll descontents per aquesta acció: grups polítics de l’oposició, pares usuaris del servei, i les pròpies mainaderes. La regidora d’educació no tardà en reunir-se amb un grup de representants de pares per tal d’aclarir els motius del desmantellament de les mainaderes, els quals varen quedar descontents, doncs la senyora regidora no va voler respondre a algunes qüestions plantejades pels usuaris com és, per exemple, mostrar quin és el cost real que suposa el servei. Tampoc va tenir en compte l’esforç que feien els pares al proposar augmentar la quota, doncs estan disposats a pagar més per a poder mantenir aquest servei.

El passat dijous 26 d’agost, el grup socialista presenta una moció on es demana no suprimir el servei de mainaderes i buscar solucions per a poder mantenir-lo amb el mateix nivell de qualitat que fins ara. L’actual regidora d’educació assegura que no s’ha suprimit el servei sens més, si no que s’ha reconduït i s’han buscat i trobat solucions pels petits problemes que hagin pogut sorgir, doncs segons ella:

- El servei queda integrat dins la nova escola bressol Mas Balmanya: s’ha obert una nova línia de P0 i hi ha la possibilitat de poder-ne obrir una altra o fer una aula mixta

- El servei de mainaderes seguirà en actiu però només per famílies amb dificultats socials i personals, amb dificultats d’inserció laboral, o famílies en seguiment de Serveis Socials

- Ha promès que tots els infants usuaris de mainaderes tindran plaça dins la nova escola bressol o a l’antiga.

- S’ha solucionat el problema laboral de les mainaderes: cinc d’elles treballaran com a educadores al centre Mas Balmanya i dues d’elles seguiran com a mainaderes

I ara ens toca analitzar. Passem a les matemàtiques, temàtica que suposadament deuen controlar molt bé el senyor alcalde i el portaveu de CiU, doncs ja els hem sentit parlar de números en diferents plens.

1. El servei disposava de 7 mainaderes cadascuna de les quals acollia a 4 infants, tenim una trentena d’usuaris, com a mínim.

2. En una aula de P0, tutoritzada per una educadora i amb el recolzament de l’educadora de suport, hi tenen cabuda aproximadament 8 nadons. Per tant, si 8 entren dins l’aula, on és col•loquen la vintena restant? Clar, poder no tots són dins la franja d’edat dels 5 als 18 mesos, cert.

3. Si el centre de Mas Balmanya ja tenia les places cobertes abans de la supressió del servei de mainaderes (repassin preinscripcions), i només s’ha dotat el centre d’una aula més de P0 (8 places) amb la possibilitat de crear-ne una més de mixta (aprox.15 places), on es “recol•locaran” els deu infants que no hi entren?

4. Si al projecte de construcció del nou centre no s’hi tenia en compte l’eliminació de les mainaderes i la incorporació dels usuaris d’aquest servei a la nova escola bressol, d’on es traurà l’espai per a poder crear aquesta aula de mes (de P0 o mixta) i augmentar el nombre de noves places de 8 a 30?

5. Imaginem-nos que es crea una aula mixta i així augmentem el nombre de places de 8 a 15. La quinzena d’infants restants no tenen escolarització? Doncs segons les directrius del nou servei de mainaderes, no podran ser-ne usuaris sinó formen part de famílies amb risc d’exclusió social?

6. Imaginem-nos que els usuaris que queden sense plaça dins l’escola bressol poden seguir amb el servei de mainaderes, però...només donen servei dues educadores, per tant, són 8 infants, aleshores segueixen quedant 8 infants exclosos de tot servei?

7. Si actualment només hi haurà 8 places per a mainaderes, no li suposarà un dèficit a l’Ajuntament? Doncs les quotes d’aquests infants s’hauran de reduir, ja que recordem que són usuaris amb problemes socials/laborals/personals... Doncs si no s’adaptessin les quotes estaríem donant la raó a aquell regidor de dretes al que es feia referència en el darrer ple i el qual assegurava que s’eliminava el servei de mainaderes perquè és un servei elitista, no?

Senyora regidora, al igual que els ha passat a molts pares, els nombres no quadren. Poder hauria de repassar llistats de nens inscrits a les dues escoles bressols, més la quarantena que demanaven el servei de mainaderes, i més els espais dels quals disposa la nova escola bressol. Però seguim amb les matemàtiques:

1. L’Ajuntament rebia cada any una subvenció aproximadament de 198 mil euros, dels quals uns 140 mil anaven destinats a Mainaderes. La resta anava destinat al servei d’”Espais”, un servei que bàsicament consisteix en un espai on infants, junt amb els seus pares, es relacionen amb altres famílies a través del joc i activitats programades per una monitora d’activitat de lleure i el suport de dos psicòlegs.

2. Amb les quotes dels usuaris del servei s’ingressaven a l’ajuntament uns 71 mil euros, per tant, el cost de les mainaderes seria d’uns 69 mil euros? Que restats de la subvenció obtenim que el cost dels espais és de 121 mil euros?

3. I ens preguntem, els 121 mil euros són realment invertits en la seva totalitat al servei d’ “Espais”? Doncs l’Ajuntament no té guanys a través del que anomenen “estudi de costos”?

4. Actualment la subvenció és de 98 mil euros. Si restem els 69 mil del cost de mainaderes ens quedarien 29 mil per a Espais. No seria suficient? I si tenim en compte que aquest fons podria ser major acceptant la proposta dels pares usuaris d’augmentar la quota del servei de mainaderes?

Els nombres segueixen sense quadrar-nos gaire... I si estudiem la resolució al problema laboral de les mainaderes? Cinc d’aquestes professionals han estat recol•locades com a educadores a la nova escola bressol Mas Balmanya, però...què ha passat amb el personal que, després de passar una selecció, tenia plaça assegurada al centre? Ja us ho expliquem nosaltres: aquestes educadores han quedat fora, sense feina, injustament i sense cap mirament per part de l’equip governant. Vergonyós... I si us diguéssim que alguna de les mainaderes no ha passat el procés de selecció però tot i així se li ha hagut de donar plaça per “ordre” del govern ganxó, i que l’empresa encarregada de gestionar el nou centre està desconcertada i descontenta a inicis del nou curs escolar? Quina seguretat dóna aquest fet als pares i mares que han matriculat els seus fills a la Mas Balmanya?

La lògica i la raó parlen per si soles, no és necessari cap estudi matemàtic per evidenciar que es poden plantejar altres alternatives abans de suprimir un servei de qualitat del que hi varen gaudir el darrer curs una quarantena d’infants. No es va plantejar la regidora d’educació que el servei de Mainaderes dóna un major servei, i menys costós, que no els Espais? Quin tipus d’ètica i moral els mou a l’hora de treure la feina a unes professionals, haguent passat unes proves de selecció,per a oferir-la a unes altres? No s’han plantejat senyors regidors que els pares que han quedat fóra dels serveis i han optat per serveis privats com el “cangur” de tota la vida, estan fomentant llocs laborals precaris i fins i tot il•legals(baixos sous, sense assegurances,...)? És així com volen contribuir a l’estabilitat laboral, econòmica, personal i social dels ganxons? Suprimint serveis sense cap estudi previ, consensuat i vàlid?

Senyor Alcalde, senyora Regidora d’Educació, i resta de membres del govern: comencin a deliberar, estudiar, treballar i actuar amb la responsabilitat i maduresa que els pertoca. Deixin de jugar al Monopoly: GAME OVER.

ESPIELL GANXÓ

(espiellganxo@gmail.com)

dilluns, 5 de juliol de 2010

CARRER SANT JOAN, UN ORGULL


El passat 26 de juny tingué lloc la 5ª Festa del Carrer Sant Joan, aconseguint un record pel que fa tant a públic com a participants. Una festa on no hi va faltar de res: actuacions i animació pels més petits, concursos de dibuix i fang, paella i coca de sant joan per dinar, els tambors, gegants, capgrossos, i gralles de la Colla Gegantera, una demostració de l’art de les Puntaires, un berenar popular amb xocolata i melindros per tothom, havaneres i cremat, i sobretot, molta marxa-marxa!Podeu trobar tot un seguit d'imatges i videos on ens mostren aquestes activitats tant al seu facebook (carrer sant Joan) com a la seva web (http://miquelmontes.com/carrersantjoan/). Us convidem a fer-lis una visita.

Cal a dir que el carrer Sant Joan és un dels carrers més engrescadors del nostre municipi i, tal i com han demostrat en les darreres cinc festes, dels més hospitalaris. Us animem a continuar essent així, i esperem poder a tornar a gaudir de la vostra festa l’any que ve. Felicitats!

dimarts, 18 de maig de 2010

ARA SI, ARA NO, PODER SI QUE N'ERA JO

Pensàvem que res pitjor podia superar els fets del sis de maig. I esperàvem que, amb responsabilitat i rapidesa, fent ús del seu càrrec i tasques, l’Alcalde actués i aturés aquest lamentable espectacle. Però anàvem mal encaminats. Després de l’escena que protagonitzaren el regidor Luque i els seus treballadors davant la casa de l’exalcalde Pere Albó, hem pogut seguir a través dels mitjans de comunicació tot un seguit d’actes que semblaven propis d’un serial dramàtic.

Mentre esperàvem la resposta al problema per part de l’Ajuntament, els tres grups de l’oposició demanaven la dimissió del líder d’Amics. A la vegada, llegíem a la premsa que el grup PSC denuncien a l’empresari Luque per coaccions, amenaces i desperfectes en un acte violent.

Sis dies més tard, Pere Luque anuncia la seva dimissió com a regidor governant per desavinences amb els tècnics de l’àrea d’urbanisme, on assegura hi existeixen varies irregularitats pel que fa a contractacions d’empreses. Però en menys de 24 hores, Luque canvia de parer i es desdiu anunciant que no dimitirà si no que pretén quedar-se al govern per tal de controlar tals presumptes irregularitats. Mentrestant, als ganxons ens sorprenia la manca de resposta a tals acusacions per part de l’Alcalde o del regidor d’urbanisme (líder de CiU).

Un dia més tard, i just un mes després de la seva presa de govern, l’Alcalde decideix destituir al regidor Luque, perdent així la majoria. Però al vespre d’aquell mateix dia tots podíem escoltar les declaracions del líder d’Amics a través de TV Costa Brava on assegurava que a ell ningú l’havia fet coneixedor d’aquesta destitució i que, per tant, ell al matí següent seguiria fent la seva feina dins el govern com a regidor.

Des de llavors els ganxons no hem tingut més noticies sobre aquest culebrón. No hi ha capítol final? S’ha retirat el serial de les “pantalles” per baixos índexs de share? I com ha quedat la cosa doncs? El senyor Pere Luque segueix com a regidor governant? O és part de l’oposició? O és que ara és alcalde? No haurà proposat alguna altra moció? I si no hi ha regidor d’emergències ... què ens passarà als ganxons si ve un tsunami? Quin embolic...

No entenem res. Primer tant el líder de TSF com el de CiU sembla que justifiquin els actes violents protagonitzats per l’empresa Luque contra l’exalcalde, dient que es tractava de problemes personals. Però una setmana més tard, després d’un fallit pacte amb Amics, decideix distituir a Pere Luque? I el líder d’Amics acusa d’irregularitats dutes a terme pels tècnics d’urbanisme i el regidor d’aquesta àrea no es pronuncia? I anteriorment aquesta àrea no era regida per un membre de TSF? Per tant, Luque està presumptament denunciant irregularitats del partit que governa la ciutat?

Realment dóna la sensació que la política de Sant Feliu no és més que un circ. És lamentable que la nostra ciutat sigui portada de diaris per motius com aquests. On és aquella “nova era” que havia de treure la ciutat de no sabem encara quin estancament? Poder tot això no hagués passat si l’alcalde dugués el seu càrrec al 100% i no al 80%, tal i com ell digué? És això el que s’ha guanyat el municipi amb aquesta moció de censura imposada i tan “necessària”? És això el que ens espera durant aquest any degut a aquest canvi de govern? Fets com aquest desacrediten al govern i donen mala imatge de la ciutat fora dels nostres horitzons. I l’Ajuntament, l’Alcalde com a portaveu, haurien de donar exemple, actuar amb responsabilitat, no permetre aquestes situacions i, sobretot, excusar-se davant els ciutadans per aquests errors que ens afecten a tots, creiem que ens ho mereixem. DEIXI'NS DE PRENDRE'NS EL PÈL i comencin a treballar per Sant Feliu de Guíxols, a treballar pels ganxons, a guanyar-se el sou.ESPIELL GANXÓ

diumenge, 9 de maig de 2010

LA VIOLÈNCIA NO TÉ JUSTIFICACIÓ


Televisions locals, televisions autonòmiques, ràdios, diaris comarcals, webs de la Rioja, entre altres. Tots recollint una noticia que a molts horroritzava: treballadors d'un regidor del govern de Sant Feliu ataquen la casa de l'exalcalde. Tot digne del guió d’una pel•lícula ambientada al Far West.


Com a començat tot aquest enrenou? Indagant esbrinem que un parell de dies abans el grup socialista de Sant Feliu de Guíxols, després de les queixes d’alguns veïns del carrer Major, fa públic que el regidor Pere Luque feia unes obres sense cap tipus de llicència. Pere Luque, en unes declaracions per ràdio, es defensa atacant l’acte dels socialistes i menyspreant la feina dels treballadors de l’àrea d’Urbanisme. Tot i així, hores més tard presenta el document que li mancava i aconsegueix la llicència per a realitzar les obres de rehabilitació a l’immoble que pretenia. Per tant, al igual que va passar en els casos de les obres als restaurants Can Salvi i Bahia, el problema ja estava solucionat.

Dijous de la mateixa setmana, alguns dels espiellets més joves, abans d’arribar a l’institut, ens informen d’una estranya concentració de gent al carrer Girona al voltant de les 8 del matí. Es tracta d’una trentena de treballadors de l’empresa Luque acompanyats pel seu cap. Segons alguns veïns aquest volum de gent provenia d’una reunió prèvia que tingué lloc davant el restaurant Hot Dog, després del presumpte acomiadament d’un dels treballadors de l’empresa Luque per “ser amic dels socialistes”.

Cap a dos quarts de nou l’exalcalde P. Albó, rep una trucada del senyor P. Luque informant que es troba davant la porta de casa seva. I la sorpresa que s’endugué l’exalcalde quan a l’obrir la porta es trobà aquella trentena de treballadors! I de sorpresa segurament passà a temor en qüestions de segons: els treballadors començaren a llençar insults amenaçants dirigits a l’exalcalde i, fins i tot , a la seva família, els quals optaren per no respondre i tancar la porta de casa seva. Però el nivell de violència augmentava per segons i d’una patada un dels treballadors rebentava un dels vidres de la porta del senyor P. Albó. La policia i mossos d’esquadra no triguen en arribar i intenten controlar la situació.

A partir d’aquí, tan veïns, periodistes i alguns regidors que van arribant són testimonis dels darrers actes: amenaces d’alguns treballadors cap a regidors, insults, i de l’actitud barroera del presumptament líder d’aquest moviment fins i tot cap a membres del cos de seguretat. Cap a dos quarts d’onze els treballadors, molts dels quals declaren estar allà per una presumpta ordre, puntejant amb un “qui paga mana”, marxen cap als seus llocs de treball. Només queda el líder d’Amics que, tal i com vam poder veure en imatges per TV Costa Brava, es dirigeix als periodistes de males maneres per a manifestar l’ocupació de la via pública a la vorera de davant que no ha estat denunciada i que té permís fins al dia 6 de maig, segons diu un paper a les tanques, sense donar-se compte de que el calendari marca encara dia 6 de maig !! Tot seguit el regidor P.Luque marxa indignat, no sense abans fotografiar la façana de la casa de l’exalcalde.

Hores més tard podem llegir les declaracions de l’actual alcalde i del regidor d’Urbanisme: “tan Albó com Luque no saben separar qüestions personals de la política”. Segons els governants, Luque arribà més tard, avisat de l’aldarull, per tal d’aturar la situació i que els seus treballadors marxessin a treballar. Però s’obliden dels testimonis: veïns, vianants, cossos de seguretat, treballadors de la mateixa empresa Luque, i els mateixos periodistes !!

Luque afirma que els seus treballadors estan indignats ja que, al aturar-se les obres del carrer Major, perden part del seu salari. Segons el cap de l’empresa, a l’immoble no s’hi estava fent encara cap obra si no que, aprofitant els dies de pluja, dirigí als seus treballadors a l’edifici per a preparar la rehabilitació d’aquest i així evitar que els obrers perdessin un dia de feina. Però el dia de la “manifestació” no hi havia problemes meteorològics, per tant, els treballadors estaven perdent un altre dia de sou per a concentrar-se davant la porta de l’exalcalde i molts, segons les seves pròpies declaracions, sense saber exactament el motiu? Curiós i difícil de pair.

Segons algunes declaracions de governants actuals, el líder d’Amics es presentà al lloc dels incidents per tal d’aturar la situació i dirigir als seus treballadors cap als seus llocs de treball. Però si presumptament el regidor hi era present des de dos quarts de nou, i els seus treballadors marxaren cap a dos quarts d’onze, quin tipus de lideratge empresarial presenta? Dues hores per distribuir tasques als seus treballadors? Curiós, difícil de pair, i agafant ja mal de panxa.

Segons fonts, un parell de treballadors de l’empresa Luque es dirigiren cap a les dependències dels Mossos d’esquadra per a presentar denúncia contra l’exalcalde Pere Albó per amenaces i insults. Hores més tard ens comuniquen que aquests treballadors finalment signen una declaració on manifesten que no han rebut cap insult ni coacció per part del líder socialista i que han actuat sotes les ordres del seu cap, el senyor Pere Luque. Després d’aquestes declaracions, els sincers obrers aniran al carrer com “presumptament” el seu company hores abans? Curiós, difícil de pair, la cosa ja està per demanar tanda de visita al senyor roca...

No van mal encaminats aquells que comencen a fer símil de la situació política actual amb la marbelització de la ciutat, doncs al pas que anem no trigarem a ser portada de tots els diaris estatals. Quina repercussió tindran tots aquests fets cap als ciutadans ganxons? Realment valia la pena, per aritmètica, dur a terme una moció de censura acompanyada per tal personatge?

Tant el convergent Clarà com el mateix senyor Albó patiren una situació semblant pel que fa a documentació o irregularitats a l’hora de realitzar algun tipus d’obra. Però cap dels dos dugué la situació fins a aquests extrems si no, que reconeixent els seus errors, rectificaren corregint la manca de documentació. Calia doncs, senyor Luque, muntar aquest tipus d’espectacle? Discrepàncies polítiques, problemes personals, traïcions polítiques, .... cap tipus d’acte violent té justificació. I suposem que és d’esperar que els nostres representants, tant del bàndol governant com de l’oposició, denunciïn aquest acte i prenguin mesures, si cal, per què no, sumant-se a la petició de dimissió del líder d’Amics, doncs els ciutadans ganxons no volem tornar a ser portada de tots els medis de comunicació per un espectacle tant lamentable com el viscut aquesta setmana. DIGUEM PROU, NO A LA MARBELITZACIÓ.

ESPIELL GANXÓ
(espiellganxo@gmail.com)

diumenge, 11 d’abril de 2010

DONCS SÍ QUE ERA UN PLE EXTRAORDINARI...

Érem molts els que assistíem al ple extraordinari el dijous passat. Un ple convocat per tal de presentar una moció en la qual es demanava realitzar una consulta popular per tal de conèixer l’opinió dels ganxons sobre el canvi de govern que es produirà dilluns que ve. Com poques vegades s’ha vist, eren poques les cadires buides a la zona del públic: ciutadans, militants dels diferents partits polítics, periodistes de varis diaris, televisions, ...i fins i tot un parell de guardaespatlles. Fet que dóna fe del interès que genera el tema al municipi. Tot i que ja es preveia que seria una sessió moguda, el que no ens esperàvem era aquell espectacle vergonyós protagonitzat per les faltes de respecte: insults, desqualificacions, retrets injustificats, ... Tot plegat digne de targeta vermella i expulsió.


El show comença amb el líder d’Amics, el qual afirmava sentir-se avergonyit de ser de Sant Feliu per tenir un alcalde com el que tenim. Tot seguit qualificà el ple de “xarlotada” al•legant que tant ell com els periodistes assistents haurien d’estar treballant , fent premsa autèntica i no estar en aquella sessió per escoltar quatre tonteries. Les declaracions de Pere Luque foren interrompudes pels crits d’alguns assistents que el tatxaven de feixista. Però per sorpresa dels assistents, els agitadors no varen ser expulsats de la sala per la policia si no pels guardaespatlles que el portaveu d’Amics portava a l’acte, que empenyeren als rebentadors escales avall acompanyats d’insults i amenaces. I nosaltres que creiem que les sessions plenàries eren part de la feina d’un regidor, tant governants com de l’oposició... No cobren per la seva assistència? Si menyspreen aquests actes tatxant-los de tonteries o xarlotades, poder es podrien estalviar la seva assistència i la ciutat destinar els diners d’aquests sous a altres activitats, seria més profitós doncs.

L’oposició, tal i com ja va fer saber per la premsa, presentà un dictamen jurídic que qüestiona la legalitat de la proposta de consulta popular. Però aquest informe deixa de tenir gran validesa quan ens demostren que ha estat redactat per un advocat favorable a l’oposició, doncs es tracta d’un ex-candidat d’alcaldia de CiU, militant de CiU i que votà en contra de les consultes populars.

Fent ús del seu torn de paraula, el líder d’ERC aprofita per qualificar la moció de censura de cop d’estat al•legant que l’oposició planteja un canvi de govern sense justificació, un canvi de govern per capritx/odi perquè no és del seu gust. Tot i les demandes de l'oposició, el regidor d'esquerra es negà a retractar-se.

Tot seguit, el líder de TSF tatxa als governants de mals polítics i mals representants de la nostra ciutat. També qüestionà i menyspreà les aptituds com a advocats tant del regidor Vilà com de l’alcalde. Carles Motas descrigué l’absència de Jesús Fernández com a coherent, tot i que equivocada, ja que així es mostra que ICV està en contra la consulta popular. És curiós la defensa que el líder de TSF mostrà pel líder d’ICV després d’haver sentit varis adjectius desqualificadors de Motas cap a Fernández en els darrers plens...

El líder de CiU tatxa la moció sobre la consulta popular de “chapuza” afegint que és patètic que ara se’n recordin els governants de la força del poble.

I per finalitzar l’espectacle, el líder d’Amics, després de tatxar de “advocadillosdolents tant al líder d’ERC com a l’alcalde, atacà a un regidor sense justificació afirmant que a l’Ajuntament hi havia un porc al qual estava mirant en aquell moment (referint-se al regidor Juanjo García, ) i, tot seguit, el titllà de rata de clavaguera amb bigoti i barba. Després dels avisos gestuals (i pel que semblava, a través de sms) que li llençaren els seus companys de l’oposició per a que aturés aquella incomprensible i inadequada actitud, el líder d’Amics acabà el seu torn de paraula parlant dels seus assumptes i interessos personals que té la seva empresa amb l’Ajuntament.

El ple finalitzà amb les votacions dels membres dels diferents partits sobre la consulta popular i, com era d’esperar, doncs l’oposició és majoria, la moció quedà rebutjada. Per tant, els ciutadans de Sant Feliu de Guíxols no tindrem l’opció de pronunciar-nos, ni a favor ni en contra del canvi de govern. I ens preocupa. Ens preocupa com a ciutadans que la composició d’un Ajuntament es pugui canviar, com aquell que mou les fitxes d’un taulell d’escacs, sense justificació, amb estratègies i motius bruts, per interessos personals, i, el més important, sense tenir en compte les urnes ni l’opinió dels ganxons. I ens preocupa que en quatre dies aquells que ens representin no es prenguin la feina seriosament: ens preocupa que aquests pensin que la seva feina és assistir a “xarlotades” per decidir tonteries. Ens preocupa que creguin que tirar de l’opinió del municipi és una “chapuza”. Ens preocupa que l’únic recurs que tinguin per a defensar els seus actes sigui l’insult fàcil i greu. Si, ens preocupa, i molt. Poder perquè nosaltres, els ciutadans, a diferència d’algun membre de la nova era, ens estimem el nostre municipi, perquè estem orgullosos de ser ganxons i NO ENS AVERGONYEIX VIURE NI SER DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.

I la nostra preocupació pot ser criticada o recolzada per aquells que ens llegeixen. Però sempre tota opinió, sigui a favor o en contra, ha de ser respectada. Llegint cada comentari dels nostre seguidors podem trobar opinions de tots colors, però sempre dins un respecte. Poder alguns polítics n’haurien d’aprendre, doncs aquella responsabilitat de la qual sempre en parlen els hauria d’impedir perdre els papers cada cop que algú discrepa amb ells. És curiós que les crítiques més dures, que rosen les amenaces, les haguem rebut directament, via correu electrònic, de la mà d’algun dels nostres representants. Més que curiós, lamentable. No farem cas d’aquests intents de manipulació. No farem cas d’aquests intents de “compra”. No farem cas d’aquests intents de prohibició de llibertat d’expressió. Ni ens escoltarem aquell “a partir del dia 12 se us haurà acabat la tonteria”... No, no en farem cas, no mereixen la nostra atenció, de moment... Poder, tal i com digué un regidor de l’encara oposició a les portes de l’Ajuntament després del ple, l’Espiell Ganxó els està tocant molt els collons, i això els omple de ràbia. Si és així senyor regidor, si la nostra preocupació pel municipi li provoca algun mal als seus genitals, comencis a preocupar seriosament i demani visita al seu uro-andròleg, perquè la nostra tasca encara no ha acabat, i seguirem de vigiles buscant el millor per Sant Feliu de Guíxols.


ESPIELL GANXÓ
(espiellganxo@gmail.com)

divendres, 2 d’abril de 2010

ENS NEGARAN EL NOSTRE DRET A DECIDIR?

Com ja era anunciat, la setmana passada els grups de l’encara oposició varen entrar per registre la famosa Moció de Censura. Serà el proper 12 d’abril, durant un Ple extraordinari, quan es farà oficial el canvi de govern i el senyor Carles Motas passarà a ocupar el lloc del encara alcalde Pere Albó.

Durant aquests darrers dies hem pogut escoltar i/o llegir diferents rodes de premsa, declaracions i entrevistes donades pels diferents grups polítics, tant governants com de l’oposició, que ens han cridat força l’atenció:

Tot just després de que TSF, CiU i Amics anunciessin el pacte d’aquests tres grups polítics per a tirar endavant la moció de censura, l’actual alcalde declarava estar sorprès per l’acció. Sorprès senyor Albó? A nosaltres si ens sobta la seva sorpresa. No ho va percebre? No ho entenem... que no ha llegit vostè la premsa durant aquests dos darrers mesos? No va veure les declaracions del líder d’Amics a principis de febrer quan ja anunciava aquest pacte? De veritat no ho esperava? Si fos així, poder caldria dir-li que el govern ganxó a pecat d’ingenuïtat, doncs era evident que si ja s’insinuava, aquell rumor de moció esdevingués real. Poder si no s’haguessin esperat a tenir-la damunt la taula, si s’hi hagués actuat des d’un principi, amb les armes o pactes polítics que calguessin, Sant Feliu de Guíxols no es trobaria en la situació actual, no hagués estat protagonista de molts titulars de varis medis de comunicació i que tan ens avergonyeixen com a ganxons que som.

Els grups de l’oposició, en especial TSF, justifiquen la moció de censura principalment per una aturada dels diferents projectes deguda a la sortida de TSF del govern. Però si fem un estudi d’aquests projectes no trobem aquesta paràlisi de la qual parlen. Hem sentit que pel que fa a l’herència Anlló, cap al maig –juny sortiran a adjudicació, que ja hi ha un conveni de sessió de les obres pel museu Tyssen, que ja hi ha un pla de barris per gestionar i concedit, que les obres del mercat han avançat i s’han arreglat els problemes que el senyor Motas tenia amb els marxants i el finançament de les parades que, des de la sortida de TSF, declaren estar més contents amb les correccions del projecte dutes a terme per l’encara actual govern. I etcètera. Per tant, on és l’estancament? Trobaran per tant la feina feta? Només hauran de tutelar els projectes ja encarrilats? O és que pretenen engegar de nous?

El que sí ens sorprèn és el nou cartipàs: la gran majoria de regidories seran dutes conjuntament per totes els nous regidors governants? Com s’explica això? Tots posaran mà a tot? No serà aleshores més difícil encara trobar aquell consens que tant han reclamat el grup de TSF durant aquests tres anys de govern? Sincerament, ho trobem complicat... per exemple, com s’ho faran amb el projecte de la reserva marina? Recordem que CiU hi va votar en contra. I com s’ho faran amb el tema del mercat? Recordem que el líder d’Amics era partidari de construir pisos en aquest terreny. Clar que, poder en aquest darrer punt no existeix ja cap problema, doncs segons declaracions del senyor Luque fa uns dies, “el cartipàs no el sap ni l’importa, doncs ell és ara el manobre d’en Motas”. Com s’entén això? No tindrà paraula? Les seves decisions vindran subordinades a les del alcaldable? Per tant, el líder d’Amics, per la resta de grups de l’encara oposició, és només una fitxa, un nombre, per a poder guanyar l’alcaldia?

L’equip de govern (PSC, ICV i ERC), proposen celebrar una consulta popular per tal que tots els ciutadans puguem decidir pel futur del nostre Ajuntament. L’Espiell Ganxó ja ens vam pronunciar a favor d’un acte com aquest doncs ens sembla honorable que es vulgui tenir en compte la veu dels ciutadans. El alcaldable senyor Motas, en unes primeres declaracions, declarà que no tenia cap problema en que aquest referèndum tirés endavant. Però hores més tard, llegim a un diari comarcal que “Aquesta opció no tirarà endavant ja que, segons entén Motas, la consulta popular ja es va fer el 2007 "i d'aquí a 15 mesos en farem una altra“. Significa això que els grups de l’encara oposició ens negaran aquest dret? Hi ha alguna por amagada darrera d’aquestes declaracions? Es desdiu el líder de TSF del seu primer “no tinc cap problema amb que es presenti un referèndum”? Si, té raó, la consulta popular es va fer al 2007 i s’hauria de tornar a fer al 2011, però no oblidem que és el seu partit qui ha trencat allò que la majoria de ganxons varen votar, per tant, ens haurien de donar l’oportunitat de declarar-nos a favor o en contra d’aquest canvi important pel municipi dins unes urnes. Els ganxons encara no li hem delegat cap legitimitat ni responsabilitat com el cap de TSF declarava, doncs no hem tingut l’opció de pronunciar-nos. Com bé deia el líder d’ERC “no es tracta només d’aritmètica”, i creiem que qui ha de donar els nombres més importants som els ciutadans.

Així doncs, VOLEM, RECLAMEM i EXIGIM que el proper 8 d’abril, en el ple extraordinari convocat a les 19h, es decideixi una data consensuada per TOTS els grups polítics que responsablement i legalment ens donaran un dia per poder fer ús del nostre dret a decidir.


ESPIELL GANXÓ
(espiellganxo@gmail.com)