diumenge, 19 de setembre de 2010

ARA TOCA A PEU, ARA SOBRE RODES...


Al darrer ple ens assabentàvem que, a més a més de l’oficina del català i les Mainaderes de l’escola bressol, un altre servei quedava eliminat: el transport escolar. Els motius que es donen són els mateixos que per a la resta de serveis suprimits: s’han de retallar costos en temps de crisi. Els grups de l’oposició reclamen la continuïtat d’aquest servei pressupostat i, segons ells, consolidat, necessari, doncs els instituts es troben a les afores del municipi, i que pot servir per a potenciar l’ús del transport públic i sensibilitzar als joves en temes de sostenibilitat i medi ambient.

En resposta, els governants asseguren no eliminar el servei sinó integrar-lo dins el transport urbà: els alumnes podran agafar el transport públic el qual els deixarà a la parada més propera al institut. En el cas del IES Sant Feliu els alumnes baixaran front els Mossos d’Esquadra. En canvi, els alumnes del IES Sant Elm baixaran a la parada del restaurant l’Amura, allà els esperarà un monitor que els acompanyarà per la pujada de Sant Elm fins a la porta del institut. Tot i així, aquestes mesures no els fan el pes als grups de l’oposició, doncs el que demanen que si s’integra el circuit escolar dins l’urbà, l’autobús hauria de deixar als alumnes a la porta de l’escola. La ex-regidora d’educació fins i tot afegeix que els alumnes que arribin al institut acompanyats d’un monitor serien la riallota dels seus companys.

El govern es negà a mantenir el transport escolar i acaba per a traslladar aquesta responsabilitat als grups de l’oposició recomanant-los que proposin al Consell Comarcal que es faci càrrec d’aquest servei. A més afegeixen que si els alumnes pugen a peu no els passarà res, no és cap horror, doncs ells quan estudiaven ja ho feien. I finalment la resolució de la moció acaba amb un atac personal i fóra de lloc per part de l’Alcalde i l’actual regidor d’urbanisme, contra el portaveu d’ICV. Realment és vergonyós que aquells que ens representen acabin discutint qüestions importants, com és l’eliminació d’un servei, amb faltes de respecte i sortides de to que fan pensar en les picabaralles de pati d’escola, i que fan caure per terra la imatge del Govern Ganxó que, de moment, només ens dóna inseguretats als ciutadans i desprestigi als polítics municipals.

Com és que si hi ha la possibilitat de que el Consell Comarcal es faci càrrec del transport escolar l’Ajuntament no ho aprofiti? Com és que no s’ha mogut i ha preferit passar la tasca als grups de l’oposició? Que no va haver-hi una moció de censura fa uns mesos? Qui mana ara? Ens hem perdut...

El transport escolar és un servei necessari al nostre municipi, doncs els nostres Instituts es troben a les afores de la ciutat i són molts els pares que per diferents qüestions (laborals, manca de transport, ...) no poden acompanyar als seus fills fins els recintes escolars. És cert, tal i com deia el senyor Alcalde, que molts quan estudiaven ja hi anaven caminat. Però sense ànims d’ofendre senyor Motas ...quan temps fa d’això? Els temps canvien, les ciutats canvien, la societat canvia, i molt! A més a més, li recordem que ara els alumnes comencen l’institut amb 11 anys, no amb 14, són nens encara!

És del tot cert que en els darrers cursos el servei de transport escolar no era rentable, doncs som molts els que veiem cada matí passejar el bus amb un màxim de 5 alumnes i, molts dies, completament buit. Per tant, és comprensible que l’ajuntament es plantegi l’optimització del servei (que no és el mateix que eliminació), per exemple, incorporant el circuit escolar dins l’urbà. I si per motius d’horaris, parades, ..., el bus no pot arribar fins la porta del institut, que el monitor acompanyi als alumnes fins al recinte escolar assegurant la seva assistència és totalment lícit i segur. Clar que, no sabem si l’Ajuntament ha revisat lleis, doncs és legal que un menor viatgi sol dins el transport públic? Per què qui es fa responsable del menor dins el vehicle? Els alumnes no haurien d’anar acompanyats pel monitor també dins l’autobús?

Recalcar, en especial a la ex-regidora d’educació, que el servei d’acompanyament per part d’un monitor als alumnes fins al recinte escolar o fins a les parades d’autobús és tan lícit i segur com el bus que els aparca front la porta. Des de l’espiell Ganxó podem assegurar-li que cap d’aquests alumnes esdevindria la riallota de ningú, doncs li recordem que el monitor és en gran part educador i responsable dels menors al seu càrrec, als que ha de protegir no només contra factors físics. El seu comentari ofensiu pot semblar que infravalora i desprestigia, a aquells que es dediquen al món del lleure. L’acompanyament d’alumnes és un servei que pot esdevenir CONSOLIDAT , tant com el bus escolar, i així ho pot comprovar parlant amb poblacions veïnes que tiren d’ell sense cap tipus de problema.

Ens sembla correcte l’optimització del servei per tal d’evitar la seva supressió, sempre i quan s’estudiïn bé les mesures: lleis del menor dins transport públic, preus, acompanyament, marquesines... Tot i així, aquestes mesures no s’haurien d’utilitzar si es potenciés amb diferents campanyes el transport escolar i possibles avantatges, no només pel que fa a medi ambient sinó a temps i economia del jovent: han pensat amb el carnet escolar, els bono-bus,...? Poder podrien demanar consell a poblacions veïnes, com Santa Cristina d’Aro, Calonge-Sant Antoni de Calonge, etc, les quals de ben segur els seus ajuntaments pateixen els mateixos problemes econòmics que els nostres, però tot i així aconsegueixen que el transport escolar sigui gratuït pels seus alumnes, fet que dóna una eficiència del 100 per 100.

De totes maneres, el Govern anunciava fa un parell de setmanes que, finalment es fan enrere i decideixen mantenir el transport escolar tal i com existia. Clar que, només durant un mes, temps en que s’avaluarà l’ús que els alumnes facin del servei. Amb les dades aconseguides els governants acabaran de prendre una decisió i ens trauran de dubtes, doncs de moment seguim jugant al “ara si, ara no, ni blanc ni negre, ni mongeta ni cigró”.


ESPIELL GANXÓ
(espiellganxo@gmail.com)

dijous, 2 de setembre de 2010

SALVEM LES MAINADERES !

El "Servei de Mainaderes" de Sant Feliu de Guíxols és un servei públic, educatiu i flexible que acull als infants en grups de quatre en el domicili familiar d'una mainadera professional de l'educació infantil. Actualment el servei comptava amb 7 mainaderes. El servei es posà en marxa principalment per solucionar la manca de places a l’escola bressol i per a poder atendre els infants dins la franja d’edat dels 5 als 18 mesos, els quals no tenien cabuda dins l’escola bressol, doncs per manca d’espai no hi ha “P 0”. Les “Mainaderes” funciona diàriament tot l'any ,inclosos festius i períodes de vacances, oferint horaris més amplis que els que dóna l’escola bressol municipal Oreneta facilitant així la conciliació de la vida laboral i familiar dels usuaris.

A mitjans del mes d’agost ens arribava, a través de diaris digitals locals la noticia sobre la intenció de l’actual govern de suprimir el servei de mainaderes. L’Ajuntament assegura no poder assumir el cost total del servei després de la retallada de la subvenció per part del Ministeri de Sanitat i Política Social. Són molts grups que, després de conèixer la notícia, començaren a moure’s i fer soroll descontents per aquesta acció: grups polítics de l’oposició, pares usuaris del servei, i les pròpies mainaderes. La regidora d’educació no tardà en reunir-se amb un grup de representants de pares per tal d’aclarir els motius del desmantellament de les mainaderes, els quals varen quedar descontents, doncs la senyora regidora no va voler respondre a algunes qüestions plantejades pels usuaris com és, per exemple, mostrar quin és el cost real que suposa el servei. Tampoc va tenir en compte l’esforç que feien els pares al proposar augmentar la quota, doncs estan disposats a pagar més per a poder mantenir aquest servei.

El passat dijous 26 d’agost, el grup socialista presenta una moció on es demana no suprimir el servei de mainaderes i buscar solucions per a poder mantenir-lo amb el mateix nivell de qualitat que fins ara. L’actual regidora d’educació assegura que no s’ha suprimit el servei sens més, si no que s’ha reconduït i s’han buscat i trobat solucions pels petits problemes que hagin pogut sorgir, doncs segons ella:

- El servei queda integrat dins la nova escola bressol Mas Balmanya: s’ha obert una nova línia de P0 i hi ha la possibilitat de poder-ne obrir una altra o fer una aula mixta

- El servei de mainaderes seguirà en actiu però només per famílies amb dificultats socials i personals, amb dificultats d’inserció laboral, o famílies en seguiment de Serveis Socials

- Ha promès que tots els infants usuaris de mainaderes tindran plaça dins la nova escola bressol o a l’antiga.

- S’ha solucionat el problema laboral de les mainaderes: cinc d’elles treballaran com a educadores al centre Mas Balmanya i dues d’elles seguiran com a mainaderes

I ara ens toca analitzar. Passem a les matemàtiques, temàtica que suposadament deuen controlar molt bé el senyor alcalde i el portaveu de CiU, doncs ja els hem sentit parlar de números en diferents plens.

1. El servei disposava de 7 mainaderes cadascuna de les quals acollia a 4 infants, tenim una trentena d’usuaris, com a mínim.

2. En una aula de P0, tutoritzada per una educadora i amb el recolzament de l’educadora de suport, hi tenen cabuda aproximadament 8 nadons. Per tant, si 8 entren dins l’aula, on és col•loquen la vintena restant? Clar, poder no tots són dins la franja d’edat dels 5 als 18 mesos, cert.

3. Si el centre de Mas Balmanya ja tenia les places cobertes abans de la supressió del servei de mainaderes (repassin preinscripcions), i només s’ha dotat el centre d’una aula més de P0 (8 places) amb la possibilitat de crear-ne una més de mixta (aprox.15 places), on es “recol•locaran” els deu infants que no hi entren?

4. Si al projecte de construcció del nou centre no s’hi tenia en compte l’eliminació de les mainaderes i la incorporació dels usuaris d’aquest servei a la nova escola bressol, d’on es traurà l’espai per a poder crear aquesta aula de mes (de P0 o mixta) i augmentar el nombre de noves places de 8 a 30?

5. Imaginem-nos que es crea una aula mixta i així augmentem el nombre de places de 8 a 15. La quinzena d’infants restants no tenen escolarització? Doncs segons les directrius del nou servei de mainaderes, no podran ser-ne usuaris sinó formen part de famílies amb risc d’exclusió social?

6. Imaginem-nos que els usuaris que queden sense plaça dins l’escola bressol poden seguir amb el servei de mainaderes, però...només donen servei dues educadores, per tant, són 8 infants, aleshores segueixen quedant 8 infants exclosos de tot servei?

7. Si actualment només hi haurà 8 places per a mainaderes, no li suposarà un dèficit a l’Ajuntament? Doncs les quotes d’aquests infants s’hauran de reduir, ja que recordem que són usuaris amb problemes socials/laborals/personals... Doncs si no s’adaptessin les quotes estaríem donant la raó a aquell regidor de dretes al que es feia referència en el darrer ple i el qual assegurava que s’eliminava el servei de mainaderes perquè és un servei elitista, no?

Senyora regidora, al igual que els ha passat a molts pares, els nombres no quadren. Poder hauria de repassar llistats de nens inscrits a les dues escoles bressols, més la quarantena que demanaven el servei de mainaderes, i més els espais dels quals disposa la nova escola bressol. Però seguim amb les matemàtiques:

1. L’Ajuntament rebia cada any una subvenció aproximadament de 198 mil euros, dels quals uns 140 mil anaven destinats a Mainaderes. La resta anava destinat al servei d’”Espais”, un servei que bàsicament consisteix en un espai on infants, junt amb els seus pares, es relacionen amb altres famílies a través del joc i activitats programades per una monitora d’activitat de lleure i el suport de dos psicòlegs.

2. Amb les quotes dels usuaris del servei s’ingressaven a l’ajuntament uns 71 mil euros, per tant, el cost de les mainaderes seria d’uns 69 mil euros? Que restats de la subvenció obtenim que el cost dels espais és de 121 mil euros?

3. I ens preguntem, els 121 mil euros són realment invertits en la seva totalitat al servei d’ “Espais”? Doncs l’Ajuntament no té guanys a través del que anomenen “estudi de costos”?

4. Actualment la subvenció és de 98 mil euros. Si restem els 69 mil del cost de mainaderes ens quedarien 29 mil per a Espais. No seria suficient? I si tenim en compte que aquest fons podria ser major acceptant la proposta dels pares usuaris d’augmentar la quota del servei de mainaderes?

Els nombres segueixen sense quadrar-nos gaire... I si estudiem la resolució al problema laboral de les mainaderes? Cinc d’aquestes professionals han estat recol•locades com a educadores a la nova escola bressol Mas Balmanya, però...què ha passat amb el personal que, després de passar una selecció, tenia plaça assegurada al centre? Ja us ho expliquem nosaltres: aquestes educadores han quedat fora, sense feina, injustament i sense cap mirament per part de l’equip governant. Vergonyós... I si us diguéssim que alguna de les mainaderes no ha passat el procés de selecció però tot i així se li ha hagut de donar plaça per “ordre” del govern ganxó, i que l’empresa encarregada de gestionar el nou centre està desconcertada i descontenta a inicis del nou curs escolar? Quina seguretat dóna aquest fet als pares i mares que han matriculat els seus fills a la Mas Balmanya?

La lògica i la raó parlen per si soles, no és necessari cap estudi matemàtic per evidenciar que es poden plantejar altres alternatives abans de suprimir un servei de qualitat del que hi varen gaudir el darrer curs una quarantena d’infants. No es va plantejar la regidora d’educació que el servei de Mainaderes dóna un major servei, i menys costós, que no els Espais? Quin tipus d’ètica i moral els mou a l’hora de treure la feina a unes professionals, haguent passat unes proves de selecció,per a oferir-la a unes altres? No s’han plantejat senyors regidors que els pares que han quedat fóra dels serveis i han optat per serveis privats com el “cangur” de tota la vida, estan fomentant llocs laborals precaris i fins i tot il•legals(baixos sous, sense assegurances,...)? És així com volen contribuir a l’estabilitat laboral, econòmica, personal i social dels ganxons? Suprimint serveis sense cap estudi previ, consensuat i vàlid?

Senyor Alcalde, senyora Regidora d’Educació, i resta de membres del govern: comencin a deliberar, estudiar, treballar i actuar amb la responsabilitat i maduresa que els pertoca. Deixin de jugar al Monopoly: GAME OVER.

ESPIELL GANXÓ

(espiellganxo@gmail.com)